کمترین: 
1340
بیشترین: 
1343
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1340
زمان: 
12/21 15:30
قیمت رینگیت مالزی امروز 21 اسفند 1396
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 21 اسفند 1396 , 1340 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/21 13:20","price":1343},{"date":"1396/12/21 15:30","price":1340}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398