کمترین: 
1270
بیشترین: 
1270
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1270
زمان: 
12/21 13:20
قیمت ریال عربستان امروز 21 اسفند 1396
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 21 اسفند 1396 , 1270 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/21 13:20","price":1270}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398