کمترین: 
765000
بیشترین: 
770000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
768000
زمان: 
12/21 17:54
قیمت نیم سکه امروز 21 اسفند 1396
قیمت نیم سکهدر تاریخ 21 اسفند 1396 , 768000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/21 13:12","price":770000},{"date":"1396/12/21 15:18","price":765000},{"date":"1396/12/21 17:54","price":768000}
بروزرسانی در تاریخ 27 آبان 1398