کمترین: 
625
بیشترین: 
625
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
625
زمان: 
12/21 12:50
قیمت کرون نروژ امروز 21 اسفند 1396
قیمت کرون نروژدر تاریخ 21 اسفند 1396 , 625 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/21 12:50","price":625}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398