کمترین: 
600
بیشترین: 
635
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
635
زمان: 
12/21 13:00
قیمت کرون سوئد امروز 21 اسفند 1396
قیمت کرون سوئددر تاریخ 21 اسفند 1396 , 635 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/21 12:50","price":600},{"date":"1396/12/21 13:00","price":635}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398