کمترین: 
793
بیشترین: 
802
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
802
زمان: 
12/21 14:30
قیمت کرون دانمارک امروز 21 اسفند 1396
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 21 اسفند 1396 , 802 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/21 12:40","price":793},{"date":"1396/12/21 14:10","price":795},{"date":"1396/12/21 14:30","price":802}
بروزرسانی در تاریخ 28 آبان 1398