کمترین: 
3911
بیشترین: 
3919
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3918
زمان: 
12/21 15:30
قیمت دلار استرالیا امروز 21 اسفند 1396
قیمت دلار استرالیادر تاریخ 21 اسفند 1396 , 3918 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/21 12:10","price":3911},{"date":"1396/12/21 12:40","price":3919},{"date":"1396/12/21 15:30","price":3918}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398