کمترین: 
3877
بیشترین: 
3890
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3890
زمان: 
12/21 12:40
قیمت دلار کانادا امروز 21 اسفند 1396
قیمت دلار کانادادر تاریخ 21 اسفند 1396 , 3890 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/21 12:10","price":3877},{"date":"1396/12/21 12:40","price":3890}
بروزرسانی در تاریخ 27 آبان 1398