کمترین: 
337000
بیشترین: 
346000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
338000
زمان: 
12/21 17:54
قیمت سکه گرمی خرده فروشی امروز 21 اسفند 1396
قیمت سکه گرمی خرده فروشیدر تاریخ 21 اسفند 1396 , 338000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/21 12:00","price":337000},{"date":"1396/12/21 12:06","price":346000},{"date":"1396/12/21 17:54","price":338000}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398