کمترین: 
803
بیشترین: 
805
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
805
زمان: 
12/21 12:50
قیمت یوان چین امروز 21 اسفند 1396
قیمت یوان چیندر تاریخ 21 اسفند 1396 , 805 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/21 11:40","price":803},{"date":"1396/12/21 12:50","price":805}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398