کمترین: 
1296
بیشترین: 
1309
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1309
زمان: 
12/21 12:50
قیمت لیر ترکیه امروز 21 اسفند 1396
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 21 اسفند 1396 , 1309 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/21 11:40","price":1296},{"date":"1396/12/21 12:40","price":1301},{"date":"1396/12/21 12:50","price":1309}
بروزرسانی در تاریخ 29 آبان 1398