کمترین: 
5260
بیشترین: 
5340
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5340
زمان: 
12/21 16:20
قیمت فرانک سوئیس امروز 21 اسفند 1396
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 21 اسفند 1396 , 5340 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/21 10:20","price":5260},{"date":"1396/12/21 10:40","price":5300},{"date":"1396/12/21 11:40","price":5260},{"date":"1396/12/21 11:50","price":5270},{"date":"1396/12/21 12:40","price":5320},{"date":"1396/12/21 16:20","price":5340}
بروزرسانی در تاریخ 13 تیر 1399