کمترین: 
2935
بیشترین: 
2935
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2935
زمان: 
12/21 10:10
قیمت منات آذربایجان امروز 21 اسفند 1396
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 21 اسفند 1396 , 2935 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/21 10:10","price":2935}
بروزرسانی در تاریخ 29 آبان 1398