کمترین: 
91
بیشترین: 
93
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
92
زمان: 
12/21 14:30
قیمت روبل روسیه امروز 21 اسفند 1396
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 21 اسفند 1396 , 92 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/21 10:10","price":91},{"date":"1396/12/21 11:40","price":93},{"date":"1396/12/21 12:00","price":91},{"date":"1396/12/21 14:30","price":92}
بروزرسانی در تاریخ 29 آبان 1398