کمترین: 
764000
بیشترین: 
771000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
769000
زمان: 
12/21 17:54
قیمت نیم سکه خرده فروشی امروز 21 اسفند 1396
قیمت نیم سکه خرده فروشیدر تاریخ 21 اسفند 1396 , 769000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/21 10:06","price":764000},{"date":"1396/12/21 13:12","price":771000},{"date":"1396/12/21 15:18","price":766000},{"date":"1396/12/21 17:54","price":769000}
بروزرسانی در تاریخ 29 آبان 1398