کمترین: 
1562000
بیشترین: 
1577000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1577000
زمان: 
12/21 18:00
قیمت سکه بهار آزادی خرده فروشی  امروز 21 اسفند 1396
قیمت سکه بهار آزادی خرده فروشی در تاریخ 21 اسفند 1396 , 1577000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/21 10:06","price":1567000},{"date":"1396/12/21 12:06","price":1562000},{"date":"1396/12/21 13:12","price":1572000},{"date":"1396/12/21 18:00","price":1577000}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398