کمترین: 
1560000
بیشترین: 
1575000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1575000
زمان: 
12/21 18:00
قیمت سکه بهار آزادی امروز 21 اسفند 1396
قیمت سکه بهار آزادیدر تاریخ 21 اسفند 1396 , 1575000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/21 10:06","price":1565000},{"date":"1396/12/21 12:06","price":1560000},{"date":"1396/12/21 13:12","price":1570000},{"date":"1396/12/21 18:00","price":1575000}
بروزرسانی در تاریخ 26 آبان 1398