کمترین: 
2207.8
بیشترین: 
2207.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2207.8
زمان: 
12/21 09:10
قیمت منات آذربایجان امروز 21 اسفند 1396
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 21 اسفند 1396 , 2207.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/21 09:10","price":2207.8}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398