کمترین: 
66.1
بیشترین: 
66.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
66.1
زمان: 
12/21 09:10
قیمت روبل روسیه امروز 21 اسفند 1396
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 21 اسفند 1396 , 66.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/21 09:10","price":66.1}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398