کمترین: 
11986.7
بیشترین: 
11986.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
11986.7
زمان: 
12/21 09:10
قیمت بات تایلند امروز 21 اسفند 1396
قیمت بات تایلنددر تاریخ 21 اسفند 1396 , 11986.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/21 09:10","price":11986.7}
بروزرسانی در تاریخ 29 آبان 1398