کمترین: 
478.8
بیشترین: 
478.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
478.8
زمان: 
12/21 09:10
قیمت دلار هنگ کنگ امروز 21 اسفند 1396
قیمت دلار هنگ کنگدر تاریخ 21 اسفند 1396 , 478.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/21 09:10","price":478.8}
بروزرسانی در تاریخ 21 مرداد 1399