کمترین: 
2856
بیشترین: 
2856
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2856
زمان: 
12/21 09:10
قیمت دلار سنگاپور امروز 21 اسفند 1396
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 21 اسفند 1396 , 2856 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/21 09:10","price":2856}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398