کمترین: 
3382.7
بیشترین: 
3382.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3382.7
زمان: 
12/21 09:10
قیمت روپیه پاکستان امروز 21 اسفند 1396
قیمت روپیه پاکستاندر تاریخ 21 اسفند 1396 , 3382.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/21 09:10","price":3382.7}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398