کمترین: 
316.8
بیشترین: 
316.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
316.8
زمان: 
12/21 09:10
قیمت دینار عراق امروز 21 اسفند 1396
قیمت دینار عراقدر تاریخ 21 اسفند 1396 , 316.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/21 09:10","price":316.8}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398