کمترین: 
9761.3
بیشترین: 
9761.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9761.3
زمان: 
12/21 09:10
قیمت ریال عمان امروز 21 اسفند 1396
قیمت ریال عماندر تاریخ 21 اسفند 1396 , 9761.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/21 09:10","price":9761.3}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398