کمترین: 
1031.2
بیشترین: 
1031.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1031.2
زمان: 
12/21 09:10
قیمت ریال قطر امروز 21 اسفند 1396
قیمت ریال قطردر تاریخ 21 اسفند 1396 , 1031.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/21 09:10","price":1031.2}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398