کمترین: 
1000.9
بیشترین: 
1000.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1000.9
زمان: 
12/21 09:10
قیمت ریال عربستان امروز 21 اسفند 1396
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 21 اسفند 1396 , 1000.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/21 09:10","price":1000.9}
بروزرسانی در تاریخ 28 آبان 1398