کمترین: 
12473.3
بیشترین: 
12473.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
12473.3
زمان: 
12/21 09:10
قیمت دینار کویت امروز 21 اسفند 1396
قیمت دینار کویتدر تاریخ 21 اسفند 1396 , 12473.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/21 09:10","price":12473.3}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398