کمترین: 
483.3
بیشترین: 
483.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
483.3
زمان: 
12/21 09:10
قیمت کرون نروژ امروز 21 اسفند 1396
قیمت کرون نروژدر تاریخ 21 اسفند 1396 , 483.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/21 09:10","price":483.3}
بروزرسانی در تاریخ 16 مرداد 1399