کمترین: 
455.9
بیشترین: 
455.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
455.9
زمان: 
12/21 09:10
قیمت کرون سوئد امروز 21 اسفند 1396
قیمت کرون سوئددر تاریخ 21 اسفند 1396 , 455.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/21 09:10","price":455.9}
بروزرسانی در تاریخ 26 آبان 1398