کمترین: 
3951.8
بیشترین: 
3951.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3951.8
زمان: 
12/21 09:10
قیمت فرانک سوئیس امروز 21 اسفند 1396
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 21 اسفند 1396 , 3951.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/21 09:10","price":3951.8}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398