کمترین: 
2930.8
بیشترین: 
2930.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2930.8
زمان: 
12/21 09:10
قیمت دلار کانادا امروز 21 اسفند 1396
قیمت دلار کانادادر تاریخ 21 اسفند 1396 , 2930.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/21 09:10","price":2930.8}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398