کمترین: 
3520.4
بیشترین: 
3520.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3520.4
زمان: 
12/21 09:10
قیمت ین ژاپن امروز 21 اسفند 1396
قیمت ین ژاپندر تاریخ 21 اسفند 1396 , 3520.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/21 09:10","price":3520.4}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398