کمترین: 
592.9
بیشترین: 
592.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
592.9
زمان: 
12/21 09:10
قیمت یوان چین امروز 21 اسفند 1396
قیمت یوان چیندر تاریخ 21 اسفند 1396 , 592.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/21 09:10","price":592.9}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398