کمترین: 
985.2
بیشترین: 
985.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
985.2
زمان: 
12/21 09:10
قیمت لیر ترکیه امروز 21 اسفند 1396
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 21 اسفند 1396 , 985.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/21 09:10","price":985.2}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398