کمترین: 
4624.2
بیشترین: 
4624.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4624.2
زمان: 
12/21 09:10
قیمت یورو امروز 21 اسفند 1396
قیمت یورودر تاریخ 21 اسفند 1396 , 4624.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/21 09:10","price":4624.2}
بروزرسانی در تاریخ 27 آبان 1398