کمترین: 
3753.4
بیشترین: 
3753.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3753.4
زمان: 
12/21 09:10
قیمت دلار امروز 21 اسفند 1396
قیمت دلاردر تاریخ 21 اسفند 1396 , 3753.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/21 09:10","price":3753.4}
بروزرسانی در تاریخ 26 آبان 1398