کمترین: 
1315.61
بیشترین: 
1324.11
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1323.42
زمان: 
12/21 23:55
قیمت اونس طلا امروز 21 اسفند 1396
قیمت اونس طلادر تاریخ 21 اسفند 1396 , 1323.42 است.
تمامی مقادیر امروز

بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398