کمترین: 
799
بیشترین: 
799
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
799
زمان: 
12/20 13:40
قیمت یوان چین امروز 20 اسفند 1396
قیمت یوان چیندر تاریخ 20 اسفند 1396 , 799 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/20 13:40","price":799}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398