کمترین: 
11.1
بیشترین: 
11.12
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
11.1
زمان: 
12/20 16:32
قیمت ذغال سنگ امروز 20 اسفند 1396
قیمت ذغال سنگدر تاریخ 20 اسفند 1396 , 11.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/20 13:32","price":11.12},{"date":"1396/12/20 16:32","price":11.1}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398