کمترین: 
0
بیشترین: 
12350
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
12350
زمان: 
12/20 12:40
قیمت ریال عمان امروز 20 اسفند 1396
قیمت ریال عماندر تاریخ 20 اسفند 1396 , 12350 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/20 12:30","price":0},{"date":"1396/12/20 12:40","price":12350}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398