کمترین: 
1551000
بیشترین: 
1568000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1568000
زمان: 
12/20 17:18
قیمت سکه بهار آزادی امروز 20 اسفند 1396
قیمت سکه بهار آزادیدر تاریخ 20 اسفند 1396 , 1568000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/20 12:24","price":1554000},{"date":"1396/12/20 14:42","price":1555000},{"date":"1396/12/20 15:00","price":1551000},{"date":"1396/12/20 15:42","price":1553000},{"date":"1396/12/20 15:48","price":1554000},{"date":"1396/12/20 17:18","price":1568000}
بروزرسانی در تاریخ 06 بهمن 1398