کمترین: 
764000
بیشترین: 
767500
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
765000
زمان: 
12/20 17:18
قیمت نیم سکه خرده فروشی امروز 20 اسفند 1396
قیمت نیم سکه خرده فروشیدر تاریخ 20 اسفند 1396 , 765000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/20 12:00","price":766500},{"date":"1396/12/20 12:24","price":767500},{"date":"1396/12/20 13:24","price":765500},{"date":"1396/12/20 14:48","price":766000},{"date":"1396/12/20 15:00","price":764000},{"date":"1396/12/20 17:18","price":765000}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398