کمترین: 
762000
بیشترین: 
766000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
763000
زمان: 
12/20 17:18
قیمت نیم سکه امروز 20 اسفند 1396
قیمت نیم سکهدر تاریخ 20 اسفند 1396 , 763000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/20 12:00","price":765000},{"date":"1396/12/20 12:24","price":766000},{"date":"1396/12/20 13:24","price":764000},{"date":"1396/12/20 15:00","price":762000},{"date":"1396/12/20 17:18","price":763000}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398