کمترین: 
91
بیشترین: 
93
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
93
زمان: 
12/20 12:00
قیمت روبل روسیه امروز 20 اسفند 1396
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 20 اسفند 1396 , 93 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/20 11:30","price":91},{"date":"1396/12/20 12:00","price":93}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398