کمترین: 
96028.5
بیشترین: 
96134.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
96028.5
زمان: 
12/20 12:50
قیمت شاخص بورس امروز 20 اسفند 1396
قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 20 اسفند 1396 , 96028.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/20 11:30","price":96134.4},{"date":"1396/12/20 12:30","price":96039.7},{"date":"1396/12/20 12:40","price":96028.6},{"date":"1396/12/20 12:50","price":96028.5}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398