کمترین: 
15650
بیشترین: 
15650
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
15650
زمان: 
12/20 11:00
قیمت دینار کویت امروز 20 اسفند 1396
قیمت دینار کویتدر تاریخ 20 اسفند 1396 , 15650 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/20 11:00","price":15650}
بروزرسانی در تاریخ 26 آبان 1398