کمترین: 
5260
بیشترین: 
5310
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5300
زمان: 
12/20 13:30
قیمت فرانک سوئیس امروز 20 اسفند 1396
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 20 اسفند 1396 , 5300 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/20 10:50","price":5310},{"date":"1396/12/20 12:00","price":5260},{"date":"1396/12/20 13:30","price":5300}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398