کمترین: 
1293
بیشترین: 
1302
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1293
زمان: 
12/20 13:40
قیمت لیر ترکیه امروز 20 اسفند 1396
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 20 اسفند 1396 , 1293 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/20 10:50","price":1302},{"date":"1396/12/20 12:40","price":1297},{"date":"1396/12/20 13:40","price":1293}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398