کمترین: 
2930
بیشترین: 
2930
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2930
زمان: 
12/20 10:40
قیمت منات آذربایجان امروز 20 اسفند 1396
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 20 اسفند 1396 , 2930 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/20 10:40","price":2930}
بروزرسانی در تاریخ 13 تیر 1399